2021
Jodie Hood

Diş Faktları və İş Vərəqləri

İnsan dişləri, insan ağzında tapılan dişlərdir (kiçik, əhənglənmiş, sərt, ağımtıl rəngli quruluşlar). Daha çox fakt və ya iş səhifəsi üçün vurun.2021
Jodie Hood

İnsan Bədəni Faktlar və İş Vərəqləri

İnsan bədəninin 100 trilyondan çox hüceyrədən ibarət olduğunu, 206 sümüyü, 320 cüt əzələsi və beş vacib orqanı olduğunu bilirdinizmi? Daha çox fakt və ya iş səhifəsi üçün vurun.